هشتمین کنفرانس حقوق سلامت با تاکید بر مطالعات بین رشته ای

00
ثانیه
00
دقیقه
00
ساعت
00
روز

فراخوان ثبت نام و پذیرش مقاله
هشتمین کنفرانس حقوق سلامت با تاکید بر مطالعات بین رشته ای

8 و 9 آذر ماه

حضوری و آنلاین

دانشگاه علوم پزشکی هوشمند برگزار می کند:

هشتمین کنفرانس حقوق سلامت با تاکید بر مطالعات بین رشته ای

توضیحات کنفرانس:

جهان شمول بودن ماهیت علم و درهم تنیدگی روزافزون بر توسعه و فناوری و نواوری در علوم مختلف، موجب افزایش همکاری های میان رشته ای شده است. 


*گروه حقوق سلامت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هوشمند* در نظر دارد هشتمین کنفرانس سالانه خود را به موضوع *مطالعات بین رشته ای سلامت* اختصاص دهد.

برای همین منظور از علاقمندان می خواهد تا مقالات خود را در این زمینه و از طریق وبسایت دانشگاه به این کنفرانس ارسال نمایند.
تاریخ‌های مهم:

آغاز ثبت نام: 10 آبان 1402
آخرین مهلت ارسال مقالات:   30  آبان 1402
تاریخ برگزاری:   8 الی 9 آذر 1402

محورهای علمی کنفرانس:

علوم انسانی و سلامت
فن آوری اطلاعات سلامت و مدیریت
جغرافیا، محیط زیست و سلامت
علوم پزشکی و رفاه اجتماعی
حقوق سلامت
علوم جنائی و سلامت
اقتصاد و مدیریت مالی در سلامت
 گردشگری سلامت و کارآفرینی
دین، معنویت و سلامت
سلامت روان
مدیریت و سیاستگذاری در سلامت
علوم صنایع غذایی و کشاورزی

دارای امتیاز بازآموزی برای پزشکان و پیراپزشکان و امتیاز توانمند سازی برای اعضای هیئت علمی

کلیه مقالات منتخب در دو فصلنامه مطالعات بین رشته سلامت منتشر خواهد شد

خبرها و اطلاعیه‌ها